close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
ماشین های جدید لامبر گینی
چهارشنبه 03 بهمن 1397
تماس با ما


نویسنده : امیر حسین مددپور |

اختصاصی از نمایشگاه ژنو: لامبورگینی خوب می‌داند که چگونه هر از چندگاهی همه نگاه‌ها را به سوی خود جلب کند. رونمایی برند جدید لامبورگینی در ژنو، هشداری به فراری F12 برلینتاست که لامبو از دنیای مدرن هیچگاه عقب نمی‌افتد . . .

Lamborghini Aventador J 2012

متوجه شدیم که دادن لقب یونیکا به این خودرو، به علت تولید یک دستگاهی از آن است چرا که استفان وینکلمن – ریاست کمپانی – در زمان رونمایی این خودرو، نام واقعی آنرا آونتادورJ معرفی نمود.

Lamborghini Aventador J 2012

اما چرا J ؟! در کتاب قوانین مسابقات FIA قسمتی به نام Appendix J آمده که در آن قوانین، جزییات و مشخصات کلاس‌های غیرمتعارف مسابقات بیان شده؛ از آنجایی که آونتادورJ نیز یک خودروی مسابقه‌ای – اما خیابانی – بوده نامگذاری آن به چنین الهامی صورت گرفته است.

 
برای کسب اطلاعات بیشتر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید
 
امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 6 نفر مجموع امتیاز : 31

برچسب ها : رونمایی لامبورگینی آونتــادور ,

تاریخ : شنبه 20 خرداد 1391 | نظرات ()بازدید : 439
نویسنده : امیر حسین مددپور |

ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻫﺎﻯ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻭﻗﺪﺭﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﭘﻴﺸــﺮﺍﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻔﺲﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳــﻴﻨﻪ ﺣﺒﺲ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﻛــﺮﺩ! ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨﻰ ﺭﻭﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭﺩﺳــﺘﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ﭘﻴﺸــﺮﺍﻧﻪ 12ﺳﻴﻠﻨﺪﺭ ﺁﺷﻨﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺗﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 670 ﺍﺳﺐﺑﺨﺎﺭ (493 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺘﺎﺏ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ 3,4 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮﻥ ﺑﻪ 100 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭﺳــﺎﻋﺖ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜــﺮ ﺳــﺮﻋﺘﻰ ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﺑﺎ 330 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــﺮ ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺑــﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ.

ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﻭﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭﺩﺳﺘﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳــﺮﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺳﻮﭘﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻳﻜﻰﺍﺯ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﻣﺸــﺘﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫــﺎﻥ ﻟﺬﺕﺑــﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺮﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺯﻳﺒﺎﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻠﻜﺴﻴﻮﻧﺮﻫﺎﻯ ﻣﺘﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ 20 ﺗﻦ می‌رسند ﺗﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺷﻮﺩ. ﻫﺮ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺭﻭﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭﺩﺳــﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ 1,1 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ (ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ) ﺍﺯ ﻣﺎﻩ ﺍﻛﺘﺒﺮ سال 2010 ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﺩ.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺍسـﺘﻔﺎﻥ ﻭﻳﻨﻜﻠﻤﻦ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨﻰ،ﺭﻭﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭﺩﺳﺘﺮ ﺩﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺎﻩﻃﻠﺒﺎﻧﻪﺗﺮﻳﻦ ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻰﺁﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﺧﻴــﺮﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩ ﺣﺎﺻﻞﺷــﺪﻩ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺩﻳﮕــﺮ ﺭﺍ ﺑﻪﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻫﺎﻯ ﺗﻜﻨﻴﻜﻰﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺪﻝﻫﺎﻯ ﺭﻭﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨــﻰ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﻰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 40ﺳــﺎﻝ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳــﻨﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ. ﺳﺎﻝ 1968 ﻣﺪﻝﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨﻰ ﻣﻴﻮﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻘﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻠﺰﻯ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳـنت ﺁﮔﺎﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨﻰ ﺩﻳﺎﺑﻠﻮ ﺭﻭﺩﺳﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ1995 ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﺎﺭﮔﺎ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﺷﺪ. ﻓﻠﺴﻔﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻻﻣﺒﻮﺭﮔﻴﻨﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﺣــﻰ ﺗﻬﺎﺟﻤﻰ، ﺟﺴــﻮﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﺁﻭﺍﻧﺖﮔﺎﺭﺩ ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷــﺪ، ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺭﻭﻧﺘﻮﻥ ﺭﻭﺩﺳــﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﺪﻝ ﻛﻮﭘــﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﭘﻴﺮﻭﻯ ﻣــﻰﻛﻨﺪ.

برای اطلاعات بیشتر بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید

 

امتیاز : نتیجه : 4 امتیاز توسط 4 نفر مجموع امتیاز : 12

برچسب ها : ماشینجدید لامبر گینی , لامبورگینی رونتون رودستر ,

تاریخ : شنبه 20 خرداد 1391 | نظرات ()بازدید : 426
نویسنده : امیر حسین مددپور |

 

 

 

 

اما این نخستین‌باری نیست که Underground Racing دست به چنین کاری می‌زند چرا که به عنوان مثال سال گذشته میلادی نیز این تیونر با کیت Stage 1 خود توانست قدرت 572 اسبی لامبورگینی مورسیه‌لاگو را تا مرز 700 اسب‌بخار بالا ببرد. اندکی بعد نیز این تیونر با کیت تقویتی Stage 2 قدرت 630 اسبی یک دستگاه مورسیه‌لاگو LP-670 را تا 1100 اسب‌بخار افزایش داد تا لقب قوی‌ترین مورسیه‌لاگوی تاریخ را به نام خود ثبت کند!

به هرحال این پروزه به علت افزوده‌شدن توربوهای دوقلو به پیشرانه V12 خودرو بازهم منحصر به فرد است چرا که حتی منصوری نیز در پکیج تقویتی خود برای آونتادور جرئت استفاده از آن‌را نداشت! طبق اعلام رسمی Underground Racing شتاب صفرتاصد این هیولا به مرز 2.2 ثانیه رسیده که بازهم یعنی سریع‌ترین لامبورگینی تاریخ! اگرچه هنوز مشخصات کامل این خودرو منتشر نشده اما به نظر می‌رسد تنها تیونری که می‌تواند جواب دندان‌شکنی به Underground Racing دهد کسی نیست جز Heffner پرفورمنس.

امتیاز : نتیجه : 5 امتیاز توسط 5 نفر مجموع امتیاز : 5

برچسب ها : ماشین جدید لامبر گینی , بررسی ماشین آونتادور ,

تاریخ : شنبه 20 خرداد 1391 | نظرات ()بازدید : 380

دانلود بازی ویکتور تاریخ : شنبه 26 اسفند 1391
جنگنده ی ایرانی قاهر 313 تاریخ : شنبه 14 بهمن 1391
دانلود فیلم 4 Spider Man تاریخ : یکشنبه 03 دی 1391
دانلود انیمیشن madagascar 3 تاریخ : پنجشنبه 09 آذر 1391
دانلود بازی angry birds star wars برای اندروید تاریخ : پنجشنبه 25 آبان 1391
دانلود کرک ویندوز 8 تاریخ : شنبه 20 آبان 1391
doodle jumping 6.1 تاریخ : چهارشنبه 10 آبان 1391
بررسی 5 iphone تاریخ : سه شنبه 09 آبان 1391
جدیدترین ماشین فراری F70 تاریخ : شنبه 06 آبان 1391
خواص انار تاریخ : یکشنبه 23 مهر 1391


ارسال لینک

دریافت کد آمارگیر سایت